Vaccinera sitt barn eller inte?

Som blivande förälder är det en del nya ämnen man börjar ta ställning till, som man inte lagt fokus på tidigare. Ett av dessa ämnen är vaccinering, närmare bestämt barnvaccinering. Vad innehåller egentligen vaccindoserna? Hur effektiva är de? Hur nödvändiga är de? Varför ska små spädbarn som bara hunnit bli tre månader få sprutor? Förhoppningsvis  ställer de flesta föräldrar sig dessa frågor och även tar sig tid att faktiskt söka upp svaren. Min nyfikenhet och uppsökning av fakta och statistisk ledde fram till den skrämmande slutsatsen att i en miljardindustri (som vaccin faktiskt är) så är inte det främsta intresset barnens hälsa – utan den ekonomiska vinsten av dem. Intressekonflikter genomsyrar vaccinindustrin och det på bekostnad av små barn (och såklart vuxna som vaccinerar sig, men de har gjort ett eget val vilket inte barn kan göra).

Intressekonflikter genomsyrar vaccinindustrin och det på bekostnad av små barn.

Jag kan verkligen rekommendera boken Vaccinationer: risker och skador av Dr Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller. Den ger läsaren en bra översikt och ingående fakta om detta ämne, exempelvis om de olika barnvaccinerna, vad de olika doserna innehåller, vilka bieffekter det finns och om olika livsöden som påverkats av vaccination. Varje sida innehåller mängder med information men är samtidigt lättöversiktlig. I den svenska översättningen har föreläsaren och chefredaktören för vaccin.me, Linda Karlström, skrivit ett introduktionskapitel om hennes studier och egna erfarenheter kring barnvaccination. Nämligen att hennes första barn drabbades av en tuberkulosinfektion två år efter att hon fått vaccinet mot tuberkulos – allt var förorsakat av vaccinet. När man läser boken blir det uppenbart att Lindas historia inte var ett undantagsfall, vilket vaccinföretagen såklart mörkar och istället fortsätter att sälja samma vaccin som de vet skadar små barn. De hade till exempel ett hemligt möte om hur de kan dölja sanningen som en ny studie kom med, vilket var kopplingen mellan kvicksilver som förekom i barnvacciner och neurologiska skador, vilket jag återkommer till längre ner.

När ett barn är 1,5 år har det fått 21 doser som sprutats in för tio olika sjukdomar.

Som de flesta vet går en vaccination ut på att man sprutar in en liten dos av ett specifikt virus (påssjukan/röda hund/osv) i kroppen för att därefter bli immun om man skulle råka ut för viruset i framtiden. Detta görs första gången redan vid tre månaders ålder på ett spädbarn (i Sverige), och det är inte heller ett virus deras kropp ska arbeta mot, utan sex stycken på samma gång. Vid bara tre månaders ålder ska alltså en liten bebis ha sex olika virus i sig samtidigt, vilka är difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker. Ha i åtanke att doserna även innehåller aluminium, vilket är ett främmande ämne för kroppen att ha i sig. Ett spädbarn i den åldern har varken ett fullt utvecklat immunförsvar eller nervsystem, hur naturligt är det då att deras lilla kropp ska klara av allt detta samtidigt? Nästa dos kommer bara två månader senare, när de är fem månader, och då ska de ännu en gång arbeta mot sex olika virus och aluminium.

När ett barn är 1,5 år har det fått 21 doser som sprutats in för tio olika sjukdomar. Förutom aluminium innehåller vaccinerna många andra kroppsfrämmande substanser, som t.ex. formaldehyd, polysorbat 80 och neomycin. Jag tror att de flesta föräldrar som känner till den här informationen ställer sig frågan om varför vaccinering sker så tidigt som vid tre månaders ålder? Svaret är att det är för sjukhusens egna effektivitet, inte för att det är passande till barnets ålder. Det diskuteras huruvida moderna sjukdomar (allergier, astma, epilepsi, adhd, autism, diabetes) har koppling till vaccinering, som förr i tiden var sällsynta, men idag anses vara ”normala”.

Flera sjukdomar minskade avsevärt i dödsantal redan innan vaccin infördes.

En annan intressant fakta är att flera sjukdomar minskade avsevärt i dödsantal redan innan vaccin infördes. Detta gäller bland annat polio, kikhosta och mässlingen. Sjukdomarnas minskning berodde snarare på bättre hygien och livsförhållanden, än vaccininförandet. De barn (och vuxna) som ligger i riskzonen för att få komplikationer på grund av mässlingen nu för tiden är de undernärda från u-länder med brist på A-vitamin. Närmare hälften av dödsfallen som är till följd av mässlingen sker i Indien, medan USA och europa står för mindre än 1% av dödsfallen. Och polio finns endast kvar i ett fåtal länder i Asien och Afrika, skriver Socialstyrelsen. Varför ingår den då i det svenska vaccinationsprogrammet?

Vaccinering garanterar inte att man är immun.

Och varför utmålas ibland föräldrar till ovaccinerade barn i mainstream-media som ansvarslösa? De menar att ovaccinerade barn är ett hot mot vaccinerade barn, eftersom vaccin inte garanterar 100% immunitet. Men om nu vaccinerade barn ändå riskerar att bli sjuka, är det inte istället vaccinföretaget som ska stå till svars för varför de säljer dysfunktionella vacciner och inte de föräldrar som väljer att inte använda sig av det? Vaccinering garanterar som sagt inte att man är immun.

 

För att återkomma till det jag nämnde i början – lobbying och lögner inom vaccinindustrin.

 

Ett exempel på lobbying inom vaccinindustrin:

“I USA hade myndigheterna som ansvarar för vaccinationer bevis för att ett nytt vaccin som var under övervägning var farligt, men trots det hindrade inte detta dem från att godkänna och rekommendera det för alla barn i USA. Detta vaccin var kopplat till ett stort antal fall av livshotande förstoppning och dödsfall hos spädbarn. Efter att detta vaccin drogs tillbaka från marknaden, upptäckte kongressen att 60 procent av de medlemmar i FDA:s rådgivande kommitté som hade röstat för ett godkännande av det defekta vaccinet och 50 procent av medlemmarna i CDC:s rådgivande kommitté som röstat för att rekommendera det för alla barn i landet, hade ekonomiska band till det läkemedelsföretag som tillverkade vaccinet eller till två andra företag som utvecklade sina egna potentiellt lukrativa konkurrerande vacciner. Trots detta viktiga avslöjande i kongressen medgav ingen på FDA, CDC eller USA:s hälsodepartement att det fanns ett problem, utan hävdade att det var helt acceptabelt för ledamöter med uppenbara intressekonflikter att göra hälsorekommendationer för alla barn i USA – även när de ekonomiskt gynnas av sina egna beslut!”

–  Vaccinationer: risker och skador, s. 315

 

 Varför sådana exempel från USA är relevant i Sverige är för att vi köper in våra vacciner därifrån.

 

Ett exempel på lögner inom vaccinindustrin:

“Ett hemligt möte mellan tjänstemän på hög nivå från CDC, FDA, WHO och representanter från alla större vaccintillverkare hölls på det avskilda konferenscentret Simpsonwood i Georgia. De hade samlats för att diskutera en alarmerande ny studie som bekräftade ett samband mellan tiomersal (kvicksilver) i barnvacciner och neurologiska skador, inklusive den senaste tidens dramatiska ökning av autismspektrumstörningar. Men istället för att varna allmänheten och dra tillbaka de farliga vaccinerna, tillbringade denna lilla grupp av tjänstemän vid de federala hälsovårdsmyndigheterna och direktörer inom vaccinindustrin helgen med att räkna ut hur man kan dölja sanningen – och hur de skulle fullfölja sin komplott under de kommande åren.”

Vaccinationer: risker och skador, s. 315

 

Varför sådana exempel från USA är relevant i Sverige är för att vi köper in våra vacciner därifrån. Att ekonomiska intressen, lobbying och korruption är av högsta prioritet istället för barns säkerhet blir tydligare. I nuläget används inte kvicksilver i barnvacciner, men kan ni gissa när det användes på barn i Sverige senast? I det ökända svininfluensavaccinet (Pandremix), som för snart sex år sedan gav flertalet barn narkolepsi. Närmare bestämt 355 stycken barn har fått diagnosen narkolepsi i Sverige efter de blivit vaccinerade med Pandremix. Redan då, 2009, när svininfluensan var igång kändes det hela som rena skrämselpropagandan. Det skrevs i medier om nya offer som dött på grund av svininfluensan, men när man tittade närmare så var dessa personer redan svårt sjuka av andra orsaker. Det var alltså inga friska personer de skrev om i nyheterna. Sverige hade som mål att vaccinera hela befolkningen mot svininfluensan, men det slutade med att 60% vaccinerade sig. Vilket ändå är mycket jämfört med Tysklands 8%, eller Polen som valde att inte köpa in vaccinet över huvud taget. Nu med facit i hand är det så att Sverige och Tyskland har samma dödsantal, trots 60% jämfört med 8%, samtidigt som Polen bara har någon enstaka över i antal. Sex stycken dödsfall undveks i Sverige genom massvaccineringen, var det värt det på bekostnad av minst 355 stycken barns hälsa, som är förstört för livet? I skrivandets stund är det mässlingen som är på nyheternas läppar, de skriver att till och med ett barn har dött av mässlingen i Tyskland (vilket blev en världsnyhet), men återigen, det här barnet var redan svårt sjuk. Som de flesta vet är nyhetsmedier till största del ren skrämselpropaganda.

Poliovaccinet odlas på apnjurar, enligt studier finns det kopplingar mellan detta vaccin och cancer.

Även hur virus i vaccin odlas fram är intressant att känna till. T.ex. poliovaccinet odlas på apnjurar, enligt studier finns det kopplingar mellan detta vaccin och cancer eftersom ett apvirus som orsakar cancer (Sv40) förökar sig på just apnjurar. Cancerfallen har idag ökat, Sv40 påträffas i hjärntumörer, skelett- och lungcancer och leukemi. Mässlingvaccinet (Attenuvax) odlas på kycklingembyo och innehåller även serum från nötkreaturfoster. Mässlingvaccinet har en lång historia av att orsaka allvarliga biverkningar, listan är lång men några exempel är hjärninflammation, kramper, ataxi, okulär pares, bronkiala spasmer och dödsfall.

Det är viktigt att föräldrar gör aktiva och inte passiva val.

Poängen med detta inlägg är att ge en insyn i det som vaccinföretagen och sjukhusen inte informerar om. Vill även visa att om en förälder har engagemang för sitt barn så är det rätt enkelt att ta reda på fakta, det går att ta reda på vad vaccinerna heter, vilka som tillverkar dem, vad de innehåller, vilka biverkningar det finns och så vidare.  Det är även enkelt att ta reda på information om sjukdomen man eventuellt vill vaccinera sitt barn mot, hur vanlig är den och hur farlig är den egentligen. Det är viktigt att föräldrar gör aktiva och inte passiva val när de bestämmer huruvida de vill vaccinera sitt barn eller inte, eller om man bara vill vaccinera mot enstaka sjukdomar. Boken jag rekommenderade i början innehåller bl.a. namn och information om de olika vaccinerna, information om sjukdomarna och statistikrapporter.

 

 

CDC = amerikanska smittskyddsmyndigheten.

FDA = amerikanska läkemedelsmyndigheten.

WHO = världshälsoorganisationen.


Posted

in

by

Comments

21 responses to “Vaccinera sitt barn eller inte?”

 1. Cina

  Har en dotter som går i 3:an….kolla även upp detta massvaccin på Gardasil som tjejer från klass 5 massvaccineras med!!!! Finns knappt inga studier på detta vaccin samt frågade mödravården när jag gjorde cellprovstagning….de har ingen koll på VARFÖR massvaccinering och OM det finns studier på Gardasil… !!!

  1. Det är svårt att massinformera folk till att tänka till och undersöka mer själva. Men det viktigaste som vi har i Sverige idag gällande det allmänna vaccinationsprogrammet är friheten att välja. Vilket vi behöver värna om starkt, gällande detta och annat.

  2. Lisa Sinclair

   Hej Cina,

   Även om man väljer att vaccinera eller att inte vaccinera så tycker jag det är viktigt, som du gör, att ifrågasätta. I boken jag rekommenderade i min text finns ett kapitel på ca 14 sidor om hpv och om vaccinet Gardasil, väldigt intressant! Här är ett utdrag: “I februari 2010, bara 44 månader efter att hpv-vaccinet godkändes i USA, hade fler än 17 500 rapporter om biverkningar som gäller Gardasil lämnats till den federala regeringen – i genomsnitt 13 rapporter per dag. Nästan hälften av alla rapporter krävde läkare eller besök på akutmottagning, med hundratals tonårsflickor och unga kvinnor som behövde längre sjukhusvistelse.” – Vaccinationer: risker och skador, sid. 276.

   /Lisa

 2. […] Läs hela Lisa Sinclairs inlägg i debatten […]

 3. Charlotte

  Vad anser du om denna ledare Lisa?
  http://www.dn.se/ledare/signerat/carl-johan-von-seth-foraldrar-med-immunitet-mot-fakta/
  Eller denna artikel: http://www.dn.se/…/karin-bojs-allt-vaccinmotstand-ar…/

  Finns det faktafel i dessa tycker du, och vad är det i så fall?

  Mvh,
  Charlotte

  1. Lisa Sinclair

   Hej Charlotte,

   Som Karin Bojs skriver så dog uppskattningsvis 122 000 barn av mässlingen 2012, dock råkade hon strunta i att förklara vidare att USA och Europa stod för mindre en 1 % av dödsantalet (Indien stod för 47 % och Afrika för 36 %). Varför det är så i just Indien och Afrika är för de inte har samma livsförhållanden som här, många är undernärda och har vitaminbrist där. Man kan t.ex. få komplikationer av mässlingen om man lider av A-vitaminbrist. Jag skulle hellre se att man förser de behövande i Indien och Afrika med mat som är vitaminrik och friskt vatten än att ge dem vaccin. I Sverige är det sällan personer har så stor vitaminbrist. Vet inte om ni känner någon som har dött i Sverige av mässlingen, jag har inte det i alla fall.

   För övrigt tycker jag det är mer intressant att läsa artiklar skrivna av läkare eller andra som varit insatta i ämnet under flera års tid (jag rekommenderar som sagt boken jag nämnde i texten). Att bara läsa dn/expressen/aftonbladet utan att fördjupa sig mer ger ingenting. Jag har läst artiklar från läkare som är både för och emot vaccin, och texten jag skrev visar min slutgiltiga ställning till detta ämne.

   /Lisa

   1. Björn

    En dos mässlingsvaccin kostar ungefär 2 spänn. Hur mycket vitaminrik mat och rent vatten får du för det? Är det inte bättre att satsa på genomförbara åtgärder? Rent vatten och mat kommer vi inte få till de som behöver på decennier. Vaccin kan vi nå ut med redan nu.

    Sen tror jag inte Mats Reimer talar om 50-talets Sverige. Han syftar på att om mässlingen var aktiv i Sverige idag skulle han vartannat år ha dödsfall på sin klinik pga. mässlingen. Detta trots bra hygien, sjukvård och levnadsförhållanden.

    1. Lisa Sinclair

     Mitt blogginlägg riktar sig till vaccination i Sverige och här har vi inte de problemen. Jag rekommenderar som sagt boken jag nämnde, Dr Mayer Eisenstein som har skrivit den har arbetat som läkare sedan 1970-talet, han har magisterexamen i folkhälsovetenskap där bland annat vaccination ingår, han har specialkompetens i förebyggande medicin samt tagit juristexamen. När jag började läsa boken var jag som sagt varken för eller emot vaccinationsprogrammet vi har i Sverige, men kan säga att det var väldigt intressant att se statistikkurvor och ingående fakta kring vad vaccindoserna innehåller och fakta kring hur vaccinföretagen arbetar. Information som varken sjukhusen eller mainstream-media skriver om, och varför skulle de göra det?

     /Lisa

   2. Hans

    Min pappa hade en bror som dog vid 1 års ålder av mässlingen (40 talet)

 4. Natruligt-vis

  Hej Lisa!
  Jag blir så glad att jag får en tår i ögonvrån när jag läser ditt inlägg. Så intierat, så balanserat så klokt! Att kunna dela med dig av din visdom på det sätt du gör är en gåva. Framförallt för mottagaren. Är själv pappa sen en tid och satte noga mig in i vaccin frågan. Kom snabbt fram till att valet var enkelt i sak. Att låta bli. Den finaste gåva jag kan ge mitt barn, utöver kärlek och keitiskt tänkande, är ett starkt och orört immunförsvar. Men motståndet från omgivningen är inte att leka med. Jag beundrar dig för att du sticker ut hakan som du gör. Det har inte jag vågat än så länge.

  Tycker att man missat det viktigaste av allt: hur bygger man upp ett immunförsvar på naturlig väg? Inte ett ord under graviditeten och efteråt om detta.

  Har tänkt en hel del i dessa banor. Kommer gärna med tankar och idéer.

  Ha det gott!

  1. Lisa Sinclair

   Hej,

   Tack för dina tankar och att du delar med av dina erfarenheter. Jag tycker som du att man hellre ska lägga mer fokus på att ge information om hur man bygger upp ett bra immunförsvar, vilket så klart är möjligt utan sprutor och främmande substanser.

   /Lisa

 5. Charlotte

  Hej Lisa!

  Lite strul med min uppkoppling, skrev ett svar till dig med referenser och allt men det verkar inte ha kommit fram. Gör ett nytt försök!

  Håller med dig om att livsförhållandena för människor i vissa av Afrikas länder samt Indien måste förbättras för att minska barnadödligheten. Vaccin är en effektiv metod. Genom GMO grödor kan man odla ris och kassava med högre näringsinnehåll vad gäller a-vitamin och järn. http://www.bioresurs.uu.se/gmo/pdf/genmodifierade_vaxter_och_hallbart_jordbruk.pdf
  “Exempel 1: Gentekniken kan rädda havens
  fiskar. Hälften av all fisk som äts globalt är odlad.
  Marina fiskar behöver fiskfettsyror (EPA5
  och DHA6) från marint foder. Det blir ett globalt
  problem när oceaner dammsugs på småfisk för
  att ge foder åt fiskodlingar. Men fiskproteinet kan
  ersättas med sojaprotein. Idag finns inga landväxter
  som producerar rätt fettsyror, men genmodifiering
  av oljegrödor skulle kunna göra det.”
  Man kan såklart ifrågasätta mycket men vetenskapen har förbättrat våra liv och bara en sådan sak som att vi nu använder internet är en enorm framgång!
  Citat från Mats Reimer blogg, Mats är barnläkare;
  Anmäl
  Mats Reimer 2015-02-14 09:43:21
  @Olivia: Din obekymrade inställning till skador av mässling är tråkig. Att du inte minns de barn i din generation som dog av mässling beror nog på att de flesta av oss äldre insjuknade innan skolstart. Det är en av våra allvarligaste virusinfektioner, och även om risken för död eller hjärnskada bara är en promille betyder det att vi hade haft ett sådant tragiskt utfall (i genomsnitt) vartannat år där jag arbetar. (Ungefär 500 barn föds per år i Härryda kommun och utan vaccin skulle alla förr eller senare få mässlingen.) Hypotesen att mässlingvaccin skulle öka risken för autism är undersökt och grundligt avvisad, bland annat av danska forskare: http://www.safeminds.org/research/library/20021107.pdf
  http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2015/02/12/massling-ar-ett-storre-problem-i-europa-an-i-usa/

  Mvh,
  Charlotte

  1. Lisa Sinclair

   Jag håller absolut med om att vetenskap är viktigt, tycker också att valfrihet är det bästa vi har. Det finns vetenskap som talar både för och emot vaccinering, så det gäller att våga ta till sig av båda informationssidorna i detta komplexa ämne – innan man gör sitt egna val. Men visst är det intressant att dödligheten i barnsjukdomar minskade markant innan de olika vaccinerna infördes i vaccinationsprogrammet? Vet inte om Mats Reimer pratar om 50-talets Sverige, men om han gör det känns det något passé, tycker det säger sig självt att bättre livsförhållanden var svaret och inte vaccin. När jag växte upp fanns det inga rädslor om ett barn fick en barnsjukdom, det var mer “Vad bra, nu är du immun mot det.” Därför är det så förvånande nu för tiden med dagspress som skriver om tvångsvaccinering och så vidare – känner stark lukt av skrämselpropaganda. Det är för mycket kroppsfrämmande substanser och livslånga biverkningar som barn riskerar att få för att jag ska attraheras av vaccinering i nutida Sverige.

   /Lisa

 6. Viveka

  Tusen tack för ett mycket klokt inlägg! Efter många års studier har jag kommit till precis samma slutsatser som dig, så det blir inga fler vacciner för vår familj.

 7. Charlotte

  Tack Lisa för en jättebra text kring ett viktigt ämne! Jag hör till dem som inte vet vilket ben jag ska stå på. Tror biverkningar och risker är mycket stora med vaccinerna, precis som du beskriver. (Det inser man ju faktiskt om man så bara läser Fass.) Men tror samtidigt inte att vacciner är en enda stor lögn. Svårt som förälder att välja vilka risker man ska ta. Och svårt att veta vilka forskningsrapporter man ska tro på från de olika falangerna. Jag har ovaccinerade barn, men oroar mig mycket för stelkramp när de ramlar och slår sig ute. Ovanlig sjukdom, javisst, men den finns och den är livsfarlig om man råkar ut för den. Själv har jag på gamla dar blivit allergisk mot formaldehyd och får olika rekommendationer av varje läkare jag möter angående vaccinationer. Jag tar inga fler vacciner själv, men det gör att jag inte törs åka utomlands (har ex.vis aldrig haft mässlingen) och oroar mig för stelkrampsbiten för egen del också. Knepigt är det!

  1. Lisa Sinclair

   Hej Charlotte,

   Tack, vad kul att du uppskattade den!
   Det är som du säger mycket att tänka igenom och kolla upp, men när det handlar om din hälsa eller ditt barns hälsa så är det faktiskt det minsta du kan göra. Bra att veta är också att många anmälningar om biverkningar inte ens registreras, så det är ett stort mörkertal. Men om man vill vaccinera sig bara mot t.ex. stelkramp så är det viktigt att vara tydlig att sprutan bara ska innehålla stelkrampsvaccin och inte ett blandvaccin – som de oftast använder sig av. Var påläst när du pratar med en sjuksköterska och våga vara kräsen och ifrågasätt om det är saker du undrar.
   Angående utlandsvistelse så kan jag tipsa om en familj på fem barn som reser världen runt och nu bor i Costa Rica, här är en länk där pappan berättar om deras erfarenheter (det är som sagt inga medicinska studier utan egen livserfarenhet): https://www.youtube.com/watch?v=U-ozW7rtjl0
   Vill poängtera att jag överhuvudtaget inte vill säga till familjer hur de ska göra angående vaccin, som sagt valfrihet är det bästa vi har, men det kan vara intressant att höra andras erfarenheter ang. resor utan vaccin. När du har en sund livsstil bygger du upp ditt immunförsvar och då klarar kroppen mer än vad du tror.

   /Lisa

 8. tack!

  Hej, jag blir mycket glad av att läsa din text. Frågan om vaccin är så viktig men så svår att diskutera i Sverige då man som skeptiker utmålas som “vaccin-vägrare” mm. Det viktigaste handlar om att ta fram fakta och lyssna på människor med egen erfarenhet, inte att hitta en argumentation som fungerar.
  Tack!

  1. Lisa Sinclair

   Hej!
   Tack för kommentaren, håller helt med dig!

   /Lisa

 9. Jag har själv läst en hel del om vaccinationer, men trots det är jag så tacksam för att mina föräldrar valde att ge alla de vanliga vaccinationer åt mig. Vaccinationerna finns för att hjälpa och inte stjälpa. Sen får man ju själv använda huvudet angående de nyaste vaccinerna så som för livmoderhalscancer, det har jag själv valt att int ta pga brist på information om biverkningar osv. Men jag skulle aldrig ha lämnat bort några av de andra vaccinationer jag har. Fortsätter denna trend växa, med att lämna bort vacciner, kommer det sluta med epidemier av de sjukdomarna igen.

 10. Hej!

  Det har startats ett Case på Real Opinion om vaccin https://realopinion-se.loopiasecure.com/cases/vaccin/

  Vänligen Supporta detta Caset – för att få någon som jobbar med en förändring!

  MVH
  Fredrik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *