Tag: Tage Andersen

  • Tage Andersens Gunillaberg

    Tage Andersens Gunillaberg

    Om du tar dig in till Smålands mystiska skogar, finner du en ännu mer mystisk plats. För första gången var jag och besökte Gunillaberg, som ägs och drivs av blomstermästaren Tage Andersen. Eftersom jag själv för flera år sedan studerade floristik och alltid varit intresserad av det ämnet, har jag också i flera år känt […]